Протокол за постапување на основните училишта во Република Северна Македонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2021/2022 година

Протокол за реализација на настава во ООУ Панко Брашнаров – Велес 2021/2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *