ООУ ,,Панко Брашнаров”-Велес се приклучи во активностите од проектот “ОТВОРЕНА СПОРТСКА НЕДЕЛА” под покровителство на Агенција за млади и спорт, а во организација на Федерација на училишен спорт на Македонија.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *