На конкурс распишан од Фонд за иновации и технолошки развој за наградено училиште од Фонд за иновации за Предизвик за млади истражувачи, нашето училиште е наградено со 200.000 денари за проект на тема:Капка вода – живот значи. Во креирање на проектот учествуваа 8 ученика под менторство на наставниците Љубинка Чанева и Семиха Брзева. Благодарност до ФИТР за наградата!

Фонд за иновации за Предизвик за млади истражувачи

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *