По повод патрониот празник на ООУ “Стојан Бурчевски Буридан”, с.Иванковци, на литературниот конкурс по англиски јазик со Наслов “Mothers Through History”(“Мајките низ историјата”) постигнати се следниве резултати:

По повод патрониот празник на ООУ “Стојан Бурчевски Буридан”, с.Иванковци, на литературниот конкурс по англиски јазик со Наслов “Mothers Through History”(“Мајките низ историјата”) постигнати се следниве резултати: 1.Кристина Стојанова IV одд. ПРВА награда ментор Наташа Вишинова 2.Сара Јовчевска IX одд. ТРЕТА награда ментор Слободанка Мартинова Арсовска.На литературен конкурс по македонски јазик постигнати се следниве резултати:1.Кристина Стојанова IV одд. ПРВА награда ментор Лорета Стојановска2.Амела Бајрамива V одд. ВТОРА награда ментор Анкица Калешова3.Вања Масевска IV одд.ТРЕТА награда ментор Лорета Стојановска4.Анабела Давевска VI одд. ТРЕТА награда ментор Валентина Стефанова.Честитки за сите ученици и нивните ментори, им посакуваме многу успеси во иднина!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *