ООУ Панко Брашнаров-Велес

Дневниот престој се одвива во три училници, сите внатрешно разделени со плексиглас стакло, секоја со ТВ, прочистувач за воздух и посебно за секое дете училишни материјали, дидактички помагала и реквизити за забава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *