На 16.4.2021 година се одржа општински натпревар по природни науки за учениците од IV до VI одделение.

На 16.4.2021 година се одржа општински натпревар по природни науки за учениците од IV до VI одделение.

На натпреварот земаа учество и се здобија со награди и пофалници следниве ученици:IV а –Ментор: Ленче Димовска Петар Тасев II наградаБранкица Јанкова-пофалницаIV б- ментор:Лорета СтојановскаАндреј Синадиновски –IIIнаградаДрагана Иванова – IIIнаградаIV г-ментор:Мимоза Јованова Сердал Мехмеди IIIнаградаТеодора Кипријановска IIIнаградаЈоанна Трајковска-пофалницаАлександар Петровски –пофалницаV одд-ментор:Љубинка Чанева V a –Дамјан Ангелески-II наградаV a-Давор Маневски -пофалницаV в-Нина Панова –III наградаVI одд-ментор:Габриелa Китановска ЉутковаVI б-Илија Ѓорѓиев-II наградаАнѓела Колодезни-пофалницаСите ученици што освоија I,II,III награда продолжуваат на регионалниот натпревар кој ќе се одржи на 14.5.2021 година.На сите ученици и ментори им честитаме на постигнатиот успех.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *