ООУ Панко Брашнаров – целосна реконструкција на кровот на училиштето во с.Башино село

ООУ Панко Брашнаров – целосна реконструкција на кровот на училиштето во с.Башино село

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *