ООУ Панко Брашнаров – целосна реконструкција на кровот на училиштето во с.Башино село

ООУ Панко Брашнаров – целосна реконструкција на кровот на училиштето во с.Башино село

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ КОЦЕВСКИ ДОДЕЛИ 35 ТАБЛЕТИ ЗА УЧЕНИЦИ ОД РОМСКА ЕТНИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ООУ „ПАНКО БРАШНАРОВ“

Општина Велес му предаде 35 таблети на Општинското основно училиште „Панко Брашнаров“ кои се дел од Програмата Ромактед. Таблетите се набавени преку проектот „Реконструкција на тоалетите во соблекувалните на ООУ „Панко Брашнаров“. Учеството на Општина Велес за компјутерската опрема изнесува …

Донација од Здружението за асистивна технологија, „Отворете ги прозорците“

Голема благодарност до Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ за доделената донација на асистивна технoлогија и едукативен софтвер во нашето училиште – специјални тастатури, џојстици, таблети и монитор. Оваа асистивна технологија е во насока на креирање инклузивна средина која …

Посета од страна на директорот на ИСРСМ м-р Џевад Кицара, 29 Октомври 2020 година

Образованието, како битен фактор во едно општество, продолжува во континуитет да се осовременува и развива со нови начини и стандарди потребни во самиот образовен процес. Денес директорот на ИСРСМ м-р Dzevat Kicara се запозна со работата на О.О.У,,Панко Брашнаров,, чиј …

Протокол за постапување на училиште во учебната 2020/2021 година

Протокол за постапување на ООУ „Панко Брашнаров“ Велес за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година