Училиштето „Панко Брашнаров“ – Велес е создадено со спојување на училиштата „Благој Кирков“ и „Јордан Хаџи Константинов Џинот“ на 05.09.2019 година со задржување на постоечкиот персонал од наставници и стручна служба.