Визија на училиштето

Училиштето е отворено за нови идеи кои го поттикнуваат индивидуалниот развој и креативното мислење на учениците, меѓусебно почитување без разлика на етничката и верската припадност, повисоки интелектуални способности и образование кое ќе одговори на животните предизвици.

Мото:

Вратата на иднината се отвора со моќта на знаењето.